personal institutie
Prenumele, Numele si Pozitia
Declaratii de avere
Declaratii de interese

Staicu Cornelia

Manager interimar

Mircea Cimpeanu

Șef birou cercetare, conservare și arhivare cultură și arte tradiționale

Lucreția-Adriana Anton

Șef birou financiar-contabil, resurse umane și administrativ

Ovidiu Bartes

Sef serviciu promovare prin spectacol

Adriana Andrei

Consultant artistic

Maria Marinela Istici

Consultant artistic

Manager 2014-31.03.2017

plecati din institutie

Tiberiu Groza

manager 2006-2013