TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

 Anunţ examen pentru promovare în grad profesional superior

 conform H.G. 1336/2022

[DESCARCĂ]

A. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 104, organizează, în conformitate cu H.G. nr. 1336/08.11.2022, examen de promovare în grad profesional superior, în data de 16.10.2023 ora 16  pentru funcţia contractuală de execuţie:

–  artist instrumentist,  în cadrul Serviciului promovare şi spectacol.

Locul de desfăşurare a examenului:

–   sediul C.J.C.P.C.T. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 104, etaj VI

Condiţii de participare la examen:

a) să aibă o vechime de minim 3 ani în gradul profesional din care promovează;

b) să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Modalitatea de desfăşurare a examenului:

Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe practice.

Proba practică va fi susţinută în faţa comisiei de examinare, şi va fi notată de fiecare membru al comisiei. Punctajul minim de promovare fiind de 50 de puncte.

Proba practică  va avea loc la sediul instituţiei în data de   16.10.2023, ora 16:00.

Dosarul de examen va conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere

b) adeverinţa eliberată de Biroul financiar-contabil, resurse umane şi administartiv care să ateste vechimea în gradul profesional din care promovează;

c) copii ale fişelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani.

Candidaţii care participă la examenul de promovare vor avea asupra lor Cartea de identitate şi instrumente de scris cu culoare albastră în vederea redactării probei scrise.

Bibliografia pentru examenul de promovare:

1. Barteş, Ovidiu, Haplea, Ioan – Trio transilvan – particularităţi stilistice, Editura Clear Vision, Cluj-Napoca, 2009;

2. Dejeu, Zamfir – Monografia etnologică a judeţului Cluj III – Zona Câmpia Transilvaniei, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2011

3. Dejeu, Zamfir – Monografia etnologică a judeţului Cluj II –  Zona Huedin, Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2010;

4. Medan, Virgil – 160 Melodii populare instrumentale, Casa Judeţeană a creaţiei populare, Cluj, 1968.

E.  Calendarul de desfăşurare a examenului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

02.10.2023 – 13.10.2023, în intervalul orar  13,00 -15,00, la sediul instituţiei;

Informaţii suplimentare:  la sediul instituţiei sau la telefon 0264-597781.

[DESCARCĂ]

articol publicat de:


TRADIȚII CLUJENE DE MĂRȚIȘOR, LA HUEDIN
CE-ȚI DORESC EU ȚIE, DULCE ROMÂNIE
ANUNŢ cu rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a funcției de Șef Birou Financiar-Contabil, Resurse Umane și Administrativ
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE OVIDIU BARTEȘ
EDIȚIA 9 / 2012
Traian Balcău
Dragostea, mai puternică decât averea
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE ANCA NISTOR pentru anul 2020
ȘCOALA DE VARĂ la Muzeul Municipal din Dej
Joc tradițional în rândul copiilor
BUGETUL PE ANUL 2022
ANUNȚ concurs pentru ocuparea postului de CONSULTANT ARTISTIC, studii superioare, grad debutant, normă întreagă, durată nedeterminată
Vasile Vădan și soția
Un episod tragic în istoria satului clujean Lăpuștești