TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

TRADITII VII

Proiectul
„TRADIȚII VII – locuri, oameni, obiceiuri, mărturii”
Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, 2022

locuri – oameni – obiceiuri – mărturii

PROIECT DE CERCETARE ȘI VALORIFICARE A FOLCLORULUI DIN JUDEȚUL CLUJ

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, instituţie de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean, desfășoară un amplu proiect de cercetare a patrimoniului cultural tradiţional, intitulat „TRADIȚII VII – locuri, oameni, obiceiuri, mărturii”. Este vizat patrimoniul cultural imaterial din toate zonele etno-folclorice ale județului Cluj.


Proiectul, în valoare de valoare totală de 101 400 de lei, beneficiază de o susținere financiară nerambursabilă din partea Administrației Fondului Cultural Național de 70.000 de lei și propune demersuri creative, pentru a aduce la viață tradiții aflate în memoria latentă a comunităților, iar pentru obiceiurile încă practicate, soluții inovatoare de cercetare, arhivare și promovare.


Campania de cercetare multidisciplinară hibridă, utilizând soluții inovatoare, se desfășoară în perioada iulie – noiembrie 2022 și are ca scop documentarea faptelor de cultură tradițională practicate încă şi extragerea din memoria latentă, colectivă, fapte de cultură tradițională, cunoscute doar vârstnicilor, pentru a facilita transferul de cunoștințe către tânăra generație.


Campania de cercetare va fi realizată în două părți. În primul rând, specialiștii din cadrul CJCPCT Cluj vor realiza cercetare în arhive, în literatura de specialitate și netnografie (netnografia este domeniul de cercetare care aplică metodele etnografiei, adaptate în mod potrivit, asupra mediului virtual, și studiază interacțiunile, comportamentele, mentalitățile și creațiile comunicate online). Arhiva instituției este bogată în fotografie etnografică, zeci de ore de filmări pe teren, înregistrări audio și consemnări de practici și obiceiuri culese din satele județului, din care va fi extras material valoros, cu scopul realizării de filme documentare, expoziții multimedia și cărți. Instituția are aproape 19.000 de urmăritori doar pe pagina oficială de socializare Facebook Tradiții Clujene, mulți dintre ei au trăit sau trăiesc încă în satele din județul Cluj. Aici este mediul unde vor fi aplicate chestionare online și vor fi colectate „mărturii” despre viața trăită la sat.


Cea de-a doua parte a proiectului cuprinde cercetarea în teren –utilizând procedee şi tehnici de lucru specifice: consemnări în caietul de teren, interviuri, chestionare, fotografii, înregistrări audio-video, etc., în șase localități reprezentative pentru zonele etnofolclorice din arealul județului Cluj. Echipa proiectului, formată din specialiști ai CJCPCT Cluj, este coordonată de manager Adriana Irimieș și consultant artistic Adriana Andrei.


Un rezultat important al acestui proiect va fi „Colecția de mărturii”, un inedit „muzeu al satului, dedicat patrimoniului imaterial”, compus din povestiri, amintiri, istorii personale, etc., în format audio, video sau text, toate culese de la trăitorii satului transilvan. Asemeni oricărui muzeu, în accepțiunea clasică a termenului, are funcția de a conserva și pune în valoare patrimoniul în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. O soluție inovatoare implementată în acest proiect va cuprinde postarea online a 100 de „mărturii” și care va fi dezvoltată pe parcursul anilor.


În acest context, la finalul cercetării, vor rezulta mai multe produse culturale atractive și diverse, care vor duce la creșterea interesului pentru cultura tradițională, printre care:

O expoziție multimedia, accesabilă online, pe www.traditiiclujene.ro, website-ul oficial al instituției, într-o secțiune specială dedicată proiectului;

Produse culturale electronice, cu înregistrări audio, hori și colinde, filme documentare pe teme, precum: obiceiuri din viața omului, a comunității sătești, obiceiuri la sărbătorile de peste an, port și meșteșuguri;

Redactarea de articole de specialitate, cuprinse în volumul dedicat culturii tradiționale din județul Cluj;

Experimentarea culturii tradiționale, „O zi în satul tradițional. Negreni”, peisaj cultural, obicei, meșteșug, gastronomie, și pași de joc, șezătoare și ateliere, cu sprijinul partenerului, Primăria Comunei Negreni și prin implicarea Asociației culturale „Pro Vision”.
Toate acestea vor constitui subiectul unor prezentări și lansări de produse culturale în luna noiembrie a.c., dovedind existența certă a unui bogat fond cultural tradițional pe teritoriul județului Cluj.


Proiectul este realizat în parteneriat Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca. Colaboratori în proiect: Primăria Comunei Negreni și Asociația culturală „Pro Vision”, cercetători şi specialişti din diferitele domenii ale culturii tradiţionale.

Proiectul „TRADIȚII VII – locuri, oameni, obiceiuri, mărturii” nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.