TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

BUGETUL PE ANUL 2021
Examen de promovare în grad profesional
Statul de Funcții aprobat de C.J. Cluj
Organigrama și Statul de Funcții
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
CODUL ETIC ŞI REGULILE DE CONDUITĂ
REGULAMENT INTERN 2021