TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

LOCUIRE

În satul contemporan se întrepătrunde trecutul cu prezentul într-o locuire firească. Așezări pitorești cu case și interioare decorate cu migală, încă stau mărturie a dragostei pentru frumos, ce caracterizează dintotdeauna viața țăranului român.

INHABITANCY

In the contemporary village, the past and the present are intertwined in a natural inhabitancy. Picturesque settlements, with painstakingly decorated houses and interiors, are still a testimony of people’s love for beauty, which has always characterized the Romanian peasant’s life.

articol publicat de:


EDIȚIA 3 / 2006
Aurel Hodrea
Anunț cu rezultatele selecției de dosare la concursul pentru post de administrator
Statul de Funcții aprobat de C.J. Cluj
Olimpiada MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADIŢIONAL
Făcutu’ jinarsului de prune
EDIȚIA 15 / 2018
Anunț cu rezultatele de la proba scrisă la concursul din data de 17.03.2022 – 24.03.2022 pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE ANCA NISTOR pentru anul 2021
Anunţ – Achiziţie directă de calculatoare
ANUNŢ cu rezultatele de la proba interviu la concursul din data de 28.12.2021 – 05.01.2022 pentru ocuparea unui post vacant de consultant artistic
Brâul nr. 4