TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

„Studii și icoane închinate Praznicului Nașterii Domnului”

Sub acest titlul vă prezentăm expoziția de artă sacră a studenților și masteranzilor  Facultății de Teologie Ortodoxă a UBB din Cluj-Napoca (12 decembrie 2023-12 ianuarie 2024) deschisă în foaierul Bibliotecii județene „Octavian Goga” din Cluj Napoca.

Manifestarea reunește un număr impresionant de expozanți, 28 la număr ce se completează, alăturându-se într-un adevărat colind și un prinos de recunoștință închinat Marelui Praznic la „Nașterii Domnului” și bineînțeles și al celorlalte sărbători ale calendarului creștin ortodox, Tăierea Împrejur a Domnului (Circumciziunea) și Sfântul Vasile cel Mare, Botezul Domnului sau Bobotezei și a Sfântului Ioan Înaintemergătorul.

Tematica iconografică înfățișează chipurile divinității și ale sfinților într-un limbaj figurativ îndatorat tradiției neobizantine și încetățenit vremurilor noastre. Sunt pictate cu măiestrie icoane ce îi reprezintă pe: Hristos, Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Sfântul Iachint de Vicina, Sfântul Antim Ivireanul, Sfântul Varlaam al Moldovei, Sfântul Gavriil Georgianul și altele.

O serie studii pregătitoare, bine elaborate în vederea înțelegerii și reprezentării modalităților specifice de stilizare și interpretare a subiectelor sacre sunt prezente în expoziție, acestea dau dovada etapelor de lucru, dar și orelor de studiu, efectuate de studenți cu multă abilitate și răbdare în drumul spre finalizarea icoanelor.

Dintre materialele cu care s-au realizat schițele de culoare reținem suportul de hârtie, creioanele și mai apoi culorile de apă și cele amestecate cu ou.

Tehnicile folosite în elaborarea icoanelor păstrează parfumul tradiției bizantine, astfel blaturile de lemn au primit straturile de preparație, desenul, iar mai apoi culorile amestecate cu emulsie s-au așezat unele peste altele de la închis spre deschis, de la proplasmă spre carnație și mai apoi spre lumină, ajungând la forma, stilul și cromatica consfințită. Nimbul auriu, scrisul ori înscrisul și verniul au fost ultimele procedee ce au conferit lucrărilor forma finită.

Frumusețea și armonia culorilor, desenul precis, bine articulat, compoziția îndeobște simetrică, anatomiile transfigurate, chipul îndumnezeit al sfinților, analiza detaliilor, dar mai cu seamă respectarea canoanelor bizantine și a Erminiei de pictură sunt dezideratele și aspirațiile, precum și valorile pe care tinerii iconari, încă din timpul studiilor doresc să le implementeze în lucrările de artă sacră.

Folosindu-ne de Stihirea de la Vecernia sărbătorii „Nașterii Domnului”, ne alăturăm și noi cu întreaga Biserică în jurul Pruncului nou-născut, fiecare mulțumind: „Ce vom aduce Ție, Hristoase? Că Te-ai arătat ca un om pe pământ, pentru noi. Fiecare din făpturile cele zidite de Tine mulțumire aduce Ție: îngerii,  cântarea, cerurile, steaua, magii, darurile, păstorii, minunea, pământul, peștera, pustiul,  ieslea, iar noi, pe Maica Fecioara. Dumnezeule, Cel ce ești mai înainte de veci, miluiește-ne pe noi!

***

Cu reverență și bucurie aducem mulțumirile noastre instituției primitoare și celei organizatoare: Bibliotecii județene „Octavian Goga”, Centrului județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Cluj și Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Npoaca.

Gratitudinile și urările de mult spor sunt adresate studenților și masteranzilor ce au răspuns solicitării și dorinței de a fi împreună la acest regal de culoare, lumină și credință închinat lui Hristos, cel care a devenit prin Întruparea și Nașterea Sa, asemeni nouă spre a ne înălța și pe noi la viața veșnică.

Icoanele și studiile prezente în expoziție să fie un prilej de bucurie și înălțare sufletească, de mângâiere spirituală și de rugăciune rostită, nu doar cu cuvinte ori cu slove felurite, ci în icoane măiestrite cu culori strălucitoare, împletind cu voioșie o mândră cunună, asemeni păstorilor în prag de mare sărbătoare pe care, după cum aflăm din colindul străbun: Să i-o ducem lui Hristos, Raza Soarelui, floarea soarelui, Să ne fie de folos, Raza Soarelui, floarea soarelui.

Prof. univ. dr. habil. Marcel Muntean

articol publicat de:


SALARIILE ANGAJAŢILOR C.J.C.P.C.T. CLUJ la data de 31.03.2024
DRAGOSTE, IZVOR DE DOR
Biserica de lemn din Surduc
Vasile Vădan și soția
Un episod tragic în istoria satului clujean Lăpuștești
DECLARATII DE AVERE ȘI INTERESE ADRIANA IRIMIEȘ pentru anul 2020
AȘTEAPTĂ-MĂ DOR, CĂ VIU
Horitoarea Victoria Ianoși
„Când o fost la măritat, apăi… fiecare fată ș-o ales”
Biserica de lemn din Sic
ANUNŢ cu rezultatele de la proba scrisă la concursul din data de 28.12.2021 – 05.01.2022 pentru ocuparea unui post vacant de consultant artistic, studii superioare, grad debutant, perioadă nedeterminată
ANUNȚ
BRÂUL NR. 14
Plan de integritate