TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

TRADIȚII ÎN SATELE CLUJENE

Renaște tradiția în satele clujene?

Da, datorită unor oameni integri, care au trăit și s-au format în mijlocul unor comunități, unde datinile și obiceiurile sunt păstrate din moși-strămoși. (…)

Albumul de față reprezintă „o sinteză în imagini” a activităților noastre pentru anii 2020 și 2021. Prin fotografiile selectate dorim să ajungem la sufletul privitorului, să-i îmbătăm simțurile, să-i facem să vibreze acea coardă ancestrală, dorul de autentic. (…)

Satele ardelene, asemeni majorităților satelor românești, sunt depersonalizate de construcții struțo-urbane și pustiite de locuitorii tineri, care au ales zări mai promițătoare economic. În drumurile noastre, în timpul campaniilor de cercetare, echipa de specialiști a CJCPCT Cluj a întâlnit localnicii împovărați de grija zilei de mâine, dar care, în momentul când conversația atingea subiectul „satul de altădată”, sclipirea ochilor le lumina fețele, iar amintirile obiceiurilor de muncă, ale vieții trăite în rânduială și a pașilor de joc, erau evocate cu înflăcărare.

O reconstituire a unui obicei străvechi, în secolul 21, impune multe provocări. Poate, unii cititori vor băga de vină faptul că, spre exemplu, la „Claca la fân” și, în general, în activitățile muncilor gospodărești, locuitorii satelor nu îmbrăcau portul de sărbătoare. Da, e adevărat, dar când un grup de mărișeni, peste 30 de oameni, timp de mulți ani au reușit să-și toarcă, să-și țese, să-și confecționeze portul ce era îmbrăcat acum un secol de străbunii lor, nu poți să-i dezbraci de identitatea lor.

Răsfoiți și bucurați-vă!
Copiii noștri, trăitori în marea familie europeană, prin albumul „TRADIȚII în satele clujene” vor fi mai bogați descoperind aceste repere identitare.

(Adriana Andrei)

articol publicat de:


Anunţ – Achiziţie directă de calculatoare
DECLARAȚII DE AVERE ȘI INTERESE ADRIANA ANTON
Jocul satului la Frata
Angela Purcel
„Trebuia să înveț’ tot lucrul din casă și de pe câmp”
Obiceiuri și ocupații tradiționale
Pledorie pentru tradiție
Brâul nr. 3
ANUNȚ
ANUNŢ cu rezultatele de la proba interviu la concursul din data de 28.12.2021 – 05.01.2022 pentru ocuparea unui post vacant de consultant artistic
1959
LOCUIRE
OAMENI