TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

Brâul nr. 2

Prin conținutul ei, revista Brâul informează despre activitățile C.J.C.P.C.T. Cluj și publică articole de specialitate, cu scopul educării publicului în spiritul valorilor reale ale culturii noastre tradiționale.

CUPRINS:CODUL ETIC ŞI REGULILE DE CONDUITĂ
Expoziție inedită de mărțișoare pictate pe sticlă
Obiceiuri și ocupații tradiționale
Aurel Hodrea
Statul de Funcții aprobat de C.J. Cluj
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Brâul nr. 1
Brâul nr. 4
F-DE 11 (2004 – 2014)
F-DE 2004/2005/2006
CULTURA TRADIȚIONALĂ DIN JUDEȚUL CLUJ
Organigrama și Statul de Funcții