TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

REGULAMENT INTERN 2021

[ Dispoziţii generale; Drepturile şi obligaţiile conducerii; Drepturile şi obligaţiile salariaţilor; Constituirea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu; Timpul de muncă, timpul de odihnă, prezenţa şi accesul în instituţie; Salarizarea; Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea muncii; Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii; Reguli privind disciplina muncii în carul instituţiei; Prelucrarea datelor cu caracter personal; Abateri şi sancţiuni disciplinare; Conflicte de muncă; Redactarea documentelor. Circuitul documentelor şi informaţiilor; Dispoziţii finale]F-DE 2004/2005/2006
Brâul nr. 4
Obiceiuri și ocupații tradiționale
Aurel Hodrea
Brâul nr. 1
REGULAMENT INTERN 2021
Statul de Funcții aprobat de C.J. Cluj
Biserici de lemn, monument istoric, din județul Cluj
Viața ca o sărbătoare, în fotografiile de excepție ale Adelei Lia Rusu
Brâul nr. 3
Organigrama și Statul de Funcții
Obiceiuri de iarnă din zona Huedinului