TRADIȚIICLUJENE

Consiliul Județean Cluj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

Brâul nr. 3

Prin conținutul ei, revista Brâul informează despre activitățile C.J.C.P.C.T. Cluj și publică articole de specialitate, cu scopul educării publicului în spiritul valorilor reale ale culturii noastre tradiționale

CUPRINS:REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Statul de Funcții aprobat de C.J. Cluj
Obiceiuri și ocupații tradiționale
Brâul nr. 2
Spectacol folcloric și lansare de carte la Huedin
REGULAMENT INTERN 2021
Aurel Hodrea
CODUL ETIC ŞI REGULILE DE CONDUITĂ
Biserici de lemn, monument istoric, din județul Cluj
Obiceiuri de iarnă din zona Huedinului
F-DE 2004/2005/2006
Organigrama și Statul de Funcții